Täna käivitame projekti Gender Journey!

  1. mail 2022 lõunatame meie projekti "Sooline reis 2022" Põhjamaade ja Eesti vahel. Kus osalevad paingly noored vanuses 14-31+ ja pedagoogid/eksperdid.

Selle projektiga soovime tõsta Põhjamaade (Soome, Rootsi ja Taani) ja Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning seda toitvatest stereotüüpidest ja eelarvamustest.

Oleme teadlikud, et teatud õpilased on normide ja nende rikkumise tõttu sagedamini solvangute, kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimise sihtmärgiks. Diskrimineerimise õiguslikud määratlused seoses soo, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise väljenduse, religiooni, etnilise kuuluvuse ja puudega on kohati seotud sellega, kuid on ka seos erinevate rõhumistega. Me peame arutama võrdõiguslikkuse, autoriteedi ja normide küsimusi, kui me tahame lõpetada sellise kiusamise, mis praegu Põhjamaade koolides aset leiab. Samuti peame jagama oma teadmisi ja kogemusi oma Eesti kolleegidega, kes teevad kõvasti tööd soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, kuid seisavad endiselt silmitsi diskrimineerimisega erinevates keskkondades ning negatiivsete stereotüüpide, eelarvamuste ja vähemuste ja LGBT-populatsioonide häbimärgistamise püsimisega.

Samuti koostame juhendmaterjali käsiraamatu pedagoogidele, mis põhineb meie tähelepanekutel kohapeal läbiviidud õpilaste töötubadest, koolitustest ja vestlustest vabaühenduste ja kooliõpetajatega ning noorte ja spetsialistide kohtumistel toimuva lähenemismaterjali koostamise ja katsetamise protsessist.

Liitu meie teekonnaga ja liitu meeskonnaga, kirjutades meile või lihtsalt registreeru järgmisele üritusele!