Ümarlaud "Räägime avalikult: Kuidas toetada peresõbralikku poliitikat ning ennetada soopõhist- ja perevägivalda?" Toila SPA Hotell

Praktiline koolituse osa I "Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas" Toila SPA Hotellis 26.10.2023

Õppevisiit Tallinnasse 25.10.2023 (Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Inimõiguste Keskus, LGBTQ+ Ühing, Soolise Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ja Eesti Puuetaga Inimeste Koda)


Noorte ja ekspertide kohtumine 17.-20. oktoober 2022, Kopenhaagen, Taani

DSF0677

Image 1 of 100

I Rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse koolitus, 15.-17. september 2022, Göteborg, Rootsi

DSF0001

Image 1 of 126