• Koolitused (23. augustil Remnikus; 20. septembril Tallinnas; 19. oktoobril Paldiskis) - peamine eesmärk on koolitada sihtrühma esindajaid soolise võrdõiguslikkuse, peremudelite, soorollide, soolise palgalõhe, võrdse kohtlemise ja äsja Eestis vastu võetud sooneutraalse abielu teemal. Kõigil kolmel koolitusel osaleb 100 osalejat.
  • Õppevisiit 25. oktoobril 2023 Tallinnas, annab vajalikke praktilisi oskusi ja õpib inimõiguste organisatsioonidelt ja avaliku institutsioonidelt, kuidas võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest ja edendada võrdset kohtlemist oma kogukonnas. Külastame ja õpime Eesti Inimõiguste Keskuse, LGBTQ-liikumise, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo ning viime läbi kohtumise ettevõtete esindajatega, kes on loonud vajaliku keskkonna ja teenused soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks töökohal. Üritusel osaleb 30 osalejat.
  • Kaks praktilist koolitust ja arutelud (november, Toila; detsember, Tallinn) noortele tüdrukutele, naisettevõtjatele ja ettevõtjatele - see programm annab naistele rohkem võimalusi, sest naistel on üldiselt vähem ettevõtluskogemust kui meestel. Selle tegevusega tahame luua soodsa keskkonna naiste ettevõtluse arenguks; edendada naisettevõtjatele mõeldud vahendeid ja tugiteenuseid. Parandada naiste ettevõtlusoskusi, viies läbi 2 kahepäevast praktilist koolitus- ja arutelupäeva, mis on täis oskusi noortele tüdrukutele, naisettevõtjatele, kaasates kohalikke ettevõtteid. 60 inimest osaleb kahel praktilisel koolitus- ja arutelupäeval.
  • Ümarlaud (15. detsember 2023 Tallinnas) - mis parandab koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutab ühiselt, kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme tüüpi olulisi ressursse, mida vajavad väikeste laste vanemad ja hooldajad: aega, raha ja teenuseid) ning anda naistele ja meestele võimalus ehitada võrdset ühiskonda (parandada töö- ja pereelu tasakaalu) kodus, tööl ja ühiskonnas. Ümarlaual osaleb 30 inimest.
  • Soolise võrdõiguslikkuse rahvusvaheline konverents (jaanuar või veebruar 2024) - mille raames toimub konstruktiivne mõttevahetus, samuti projekti kokkuvõtete tegemiseks ja üldiste avalduste koostamiseks. Kutsutud võtmeotsustajad, sidusrühmad , kogukonna juhid ja projekti aktiivsed osalejad. Konverentsil edendatakse arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, ettevõtluses ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Lisaks juba tehtud konkreetsele tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Sooline võrdõiguslikkus töö-/äri- ja poliitikavaldkondades". Konverentsil osaleb kuni 100 inimest.

Vaata põhjalikult ürituste ülevaade iga ürituste all.