Soolise võrdõiguslikkuse rahvusvaheline konverents "Teel soolise võrdõiguslikkuseni ja vägivallatu ühiskonnani" (1.-2. märts 2024 Tallinnas, Hestia Hotel Europa) kell 11.00 - see on konstruktiivne mõttevahetus soolise vägivalla ja stereotüüpide vähendamise, naiste mõjuvõimu suurendamine ja praktiliste lahenduste väljatöötamise koha soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks kogukonnaliikmete poolt, samuti projekti kokkuvõtete tegemiseks ja üldiste avalduste koostamiseks.

Konverentsil edendatakse arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks ja selleks, kuidas vähendada soolist vägivalda ja parandada mitmekesisust. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, äris ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja soopõhise vägivalla vähendamine/ennetamine".

Osalejate registreeriine on alanud!
Registreerimine on avatud kuni 28.02.2024 läbi e-keskkonna siin (või otse link: https://forms.gle/bw1ztEtHnzSrUpwM9)
NB!!! Kohtade arv on piiratud (100 kohti)! 

"Tee soolise võrdõiguslikkuse ja vägivallata ühiskonnani"
1-2. Märts 2024, Tallinn, Hestia Hotel Europa, kell 11.00

KONVERENTSI PÄEVAKAVA
10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 12.00 Tervitussõnad ja peakõned
- German Morris, moderaator
- Ursula Roosmaa, Briti Nõukogu
11.00 - 11.15 Tervitussõnad ja peakõne - Ify Agboola, Ühendkuningriigi saatkonna esinduse juhi asetäitja

11.15 – 11.30  "Sooline ebavõrdsus ja seda toetavad iganenud soolised stereotüübid" - Art-Peeter Roosve, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik

11.30 – 11.45 "Palgalõhe kui vähendamine kui kestliku arengu eeldus" - Eva Liina Kliiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse nõunik

11.45 –12.00 "Soolise vägivalla ennetamine, vähendamine ja perevägivalla ohvritele pakutavad teenused Eestis" - Kristiina Luht, sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika juht 

12.00 – 13.00 Paneeldiskussioon: Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamise (Modereerib Vassili Golikov)
- Reet Laja,  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juht
- Eeva Koplimets, Eesti LGBT Ühingu koostöö koordinaator
- Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda jurist
- Eduard Odinets, Riigikogu liige
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.10  Soopõhist vägivalla põhjused ja ennetustöö praktilise vaatenurgast - Pille Tsopp-Pagan, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja 
14.10 –  15.00  Paneeldiskussioon: "Soolise vägivalla ennetamine ja sellele reageerimine perekonnas ja ühiskonnas"
(Modereerib Pillet Tsopp-Pagan)
- Lenne Indov, Sotsiaalkindlustusamet
- Irina Tsugart, Abiprokurör, Põhja Ringkonnaprokuratuur
- Margo Orupõld, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja

15.00 – 16.00 Arutelud töörühmades:
- Sooline võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamine praktilise vaatenurgast ühiskonnas – Reet Laja
- Soopõhise ja perevägivalla vähendamine läbi ennetustöö peredega ning sihipärane toetus ja tugi – Pille Tsopp-Pagan
- Soopõhise võrdne kohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe) – Irina Golikova
16:00 – 16.15 Töörühmade tulemuste esitlemine
16.15 – 16.30 I päeva kokkuvõtted - Ursula Roosma, Briti Nõukogu

02.03.2024 Tallinn, Hestia Hotel Europa
11.00 - 11.30  "Normikriitika ja võrdõiguslikkus", Laura Maria Rajala, Femina RY (Soome)
11.30 - 13.00 Konverentsi deklaratsiooni sõnastuse väljatöötamine naiste mõjuvõimu suurendamise ning soolise vägivalla ennetamise ja sellele reageerimise kohta säästva arengu eesmärkide toetuseks.
11.30 - 13.00  Säästva arengu eesmärgid: võtmeküsimused ja lahendused soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisel
13.00 - 13.30 Kohipaus
13.30 - 14.00 Konverentsi kokkuvõtted.

PRAKTILINE INFO:
Osalemine on tasuta!
Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine (tervituskohv, kohvipaus ja rikkalik lõuna-buffet) ning õppematerjalid.
Konverentsi töökeel on eesti keel kuid kohapeal on tagatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde.
Transport: Osalejatele Ida-Virumaalt on korraldajate poolt tagatud 1.03.2024 tasuta transport suunaga: Narva – Sillamäe – Jõhvi – Kohtla-Järve – Tallinn – Narva.
Bussi nr. (Volvo) 770XHH
Bussijuht: Audrius, tel.: 552 5299 / 53268136
Silt bussi esiaknal: Konverents 2024
Buss väljub 01.03.2024 kell 7:00 (Narva Geneva Kutuurikeskuse eest) ja peatub Sillamäe bussijaam, Jõhvi bussiaam, Kohtla - Järve Virumaa kolledž.

✔ Lisainfo on võimalik saada projektijuhi Vassili Golikovi poolt- Tel 55576329  /  55602993 / info@sscw.ee