Soolise võrdõiguslikkuse rahvusvaheline konverents (jaanuar või veebruar 2024) - toimub konstruktiivne mõttevahetus, samuti projekti kokkuvõtete tegemiseks ja üldiste avalduste koostamiseks. Kutsutud võtmeotsustajad, sidusrühmad , kogukonna juhid ja projekti aktiivsed osalejad. Konverentsil edendatakse arutelu soorollide ja stereotüüpide üle, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, perekonnas, ettevõtluses ja poliitikas, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Lisaks juba tehtud konkreetsele tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti. Soolise võrdõiguslikkuse konverentsi 2024. aasta peateema "Sooline võrdõiguslikkus töö-/äri- ja poliitikavaldkondades".