Vaata põhjalikult ürituste ülevaade iga ürituste all.

Kohalikud töötoad annavad noortele põhiteadmisi soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise, oma õiguste ja osalemise kohta (Mai - August 2022 (60 osalejat riigi kohta)

Rahvusvaheline koolitus soolise võrdõiguslikkuse ja normikriitika ning partnerite kohtumine (15-17. september 2022, Rootsi, Göteborg (6 osalejat riigi kohta).

Kaks noorte ja ekspertide kohtumist annavad võimaluse süstematiseerida soolise võrdõiguslikkuse alase hariduse alaseid teadmisi ja hõlbustada soolise võrdõiguslikkuse alase haridusliku tööriistakomplekti koostamist noorteorganisatsioonide ja haridusasutuste jaoks. (5 osalejat iga riigi kohta)

  • 17-20. oktoober 2022, Kopenhaagen, Taani - esimene noorte ja ekspertide kohtumine.
  • 17-20. November 2022, Tallinn, Eesti - teine noorte ja ekspertide kohtumine.

Rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse noortekonverents 2022 - See on konstruktiivne mõttevahetus, samuti kokkuvõtete ja üldiste avalduste tegemine. Samuti projekti peamiste tulemuste tutvustamine ning peamiste toetajate ja partnerite tunnustamine. (8 osalejat riigi kohta + eksperdid) - 14 - 15. detsember 2022, Helsingi, Soome