17-20. November 2022, Tallinn, Eesti

Noorte ja ekspertide kohtumine annab võimaluse süstematiseerida teadmisi soolise võrdõiguslikkuse alasest haridusest ning hõlbustada soolise võrdõiguslikkuse alaste hariduslike vahendite koostamist noorteorganisatsioonide ja haridusasutuste jaoks. (5 osalejat riigi kohta)

Toimumiskoht: Tallinn Spa Hotell (Sadama 11a)
Majutus: Tallinn Spa Hotell (Sadama 11a)

Noorte ja ekspertide kohtumised annavad võimaluse süstematiseerida soopõhise hariduse teadmiste killukesi ja hõlbustada soolise võrdõiguslikkuse õppevahendite komplekti loomist noorteorganisatsioonidele ja haridusasutustele.
Noorte ja ekspertide kohtumise ajal kohtusid osalejad koos, et jätkata haridusliku soolise võrdõiguslikkuse reisi tööriistakomplekti väljatöötamist, arutada töötubade tulemusi, arendada veebiressursse ning keskenduda olemasolevate ressursside ja ettepanekute jagamisele rahvusvahelise konverentsi jaoks. Lisaks korraldatakse noortele eraldi koolituse osa. (5 osalejat riigi kohta)

Kohtumise põhieesmärk on anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide püsimisse. Noorte ja ekspertide kohtumise ajal kohtusid osalejad, et jätkata haridusliku soolise teekonna tööriistakomplekti väljatöötamist, arutada töötubade tulemusi, arendada veebiressurssi ning keskenduda olemasolevate ressursside ja ettepanekute jagamisele rahvusvahelise konverentsi jaoks. Lisaks korraldatakse noortele eraldi koolituse osa.
Kohtumine põhineb normikriitikal, 4R-l ja aktiivsel osalusel ning on pühendatud aktiivsetele noortele ja koolitajatele. Kohtumine süvendab õpilaste ja koolitajate juba olemasolevaid põhioskusi ja teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest ning avastab seoseid võimusuhete ja normide vahel. Kombineerime normikriitikat teiste vahendite ja meetoditega.
Põhiteemad: sooline võrdõiguslikkus, palgalõhe, võrdne kohtlemine, peremudelid ja soorollide küsimused.

Projekti koosoleku tulemused:
-Viinud läbi soolise võrdõiguslikkuse alase koolituse ja kogunud materjale soolise teekonna tööriistakomplekti jaoks, soovitusi haridusasutustele ja veebiressurssi;
-Viinud läbi soolise võrdõiguslikkuse alase koolituse ja kogunud materjale soolise teekonna tööriistakomplekti jaoks, soovitusi haridusasutustele ja veebiressurssi;
- Koolituse kokkuvõtte, materjalid ja projekti ülevaade leiate aadressilt www.genderjourney.eu

17. november 2022 – saabumispäev (Toimumiskoht: Tallinn, Tallink Spa Hotel)
16.00 - 18.00 Kohtumine ja oma ootuste jagamine kohtumise kohta ja oma kogemused

18. November 2022 – Töökohtumine, I päev (Toimumiskoht: Tallinn, Tallink Spa Hotel)
10.00 - 13.00 Töötuba "Sooline võrdõiguslikkus ja kultuur" Põhjamaade vaatenurgast
13.00 - 14.00 Lõunasöök
14.00 - 16.00 Osalemine Kogu Eesti Noortefoorumi ja tööriistakomplekti toimetuse koosolekul
14.00 - 16.00 Soolise võrdõiguslikkuse töötuba inglise keeles soolisest võrdõiguslikkusest ja koolikultuurist
16.00 - 17.30 Tulemuste tutvustamine
19.00 - 20.00 Õhtusöök

19. November 2022 – Töökohtumine, II päev (Toimumiskoht: Tallinn, Tallink Spa Hotel)
10.00 – 10.30 Taani kohtumise ametlik avamine ja tulemused
11.00 – 12.30 I tööosa (Tööriistakomplekt ja disain)
Iga töörühm töötab välja oma osa tööriistakomplektist (sissejuhatus; sisu ja praktilised harjutused; kasulikud materjalid ja bibliograafia)
12.30 – 13.30 Lõuna restoranis
13.30 – 15.00 II tööosa (Projekti tulemuste kokkuvõte)
- Rahvusvahelise konverentsi arendussisu
- Tööriistakomplekti osade viimistlemine
- Praktilised tööd/harjutused õpilastele/õpetajatele
15.00 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 17.00 III tööosa (Õppejuhendi toimetuse koosolek)
17.00 – 17.30 I tööpäeva tulemuste tutvustus ja päeva kokkuvõte
19.00 – 20.00 Õhtusöök

20. November 2022 –  Töökohtumine, III päev (Toimumiskoht: Tallinn, Tallink Spa Hotel)
10.00 – 12.30 Koosoleku kokkuvõte ja õppevahendite komplekti lõpliku kavandi esitlus