Rahvusvaheline koolitus soolise võrdõiguslikkuse teemal

"Sooline teekond ja noore naiste mõjuvõimu suurendamise programm 2022"
15.-17. september 2022, Göteborg, Rootsi

Rahvusvahelise koolituse peamine eesmärk on anda konstruktiivseid teadmisi ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse kohta haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Esimesel rahvusvahelisel koolitusel parandame noorte ja haridustöötajate pädevusi ning omandame uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimuste kohta ning võimaldame osalejatel olla mitmekordistajad. Partnerite kohtumise raames alustame haridusliku tööriistakomplekti ja veebiressursi väljatöötamist. Samuti arutavad eksperdid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise mõju üle poliitikakujunduses, ühiskondlikus elus ja seotuses formaalse ja mitteformaalse hariduse ning õppeprotsessidega seoses säästva arengu eesmärkide teemadega. Kohtumine põhineb normikriitikal, 4R- ja aktiivse osalemise meetoditel ning on mõeldud aktiivsetele noortele ja haridustöötajatele. Koolitus annab õpilastele ja pedagoogidele vajalikud põhioskused ja teadmised soolise võrdõiguslikkuse kohta ning avastab seose võimusuhete ja normide vahel. Kombineerime normikriitikat teiste vahendite ja meetoditega (GET, trepimudelid või 4R). Samuti korraldame partnerite ja ekspertide kohtumise, kes töötavad projekti peamise praktilise tulemusena välja õppevahendite ja veebiressursi arendamise kallal.

AJAKAVA

15September 2022, Göteborg, Rootsi
Saabumine ja tööpäev I - Toimumiskoht: Burgårdens Gymnasium (Skånegatan 20, 412 51 Göteborg) ja Zoom

12.00 - 12.45 Saabumine kooli ja lõunasöök
12.45 - 13.00 Kohtumine projektipartnerite meeskondadega (Rootsi, Soome, Taani ja Eesti)
13.00 - 13.45 Noorte omavaheline kohtumine ja arutelud rühmades: Miks me vajame soolist võrdõiguslikkust?
14.00 - 15.30 Töötuba "Sooline reis koolis" (stereotüüpide mäng, väärtuste mäng, noorte osaluse ja kaasamise arutelud, parimate tavade jagamine jne).
15.30 - 16.00 Kokkuvõte

16 september 2022, Göteborg, Rootsi II tööpäev - Toimumiskoht: Burgårdens Gymnasium (Södra vägen 54, Göteborg)
10:00 - 10:30 Sissejuhatus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimustesse ja dokumentidesse - Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Ressursikeskus
10:30 - 11:00 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Põhjamaades - Laura Hagström, Ekvalita, Soome
11:00 - 11:30 Normikriitika ja 3R meetodi tutvustus - Malin Gustavsson, Ekvalita, Soome
11:30 - 12:00 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll säästva arengu eesmärkide saavutamisel - Ivan Vasilevskikh ja Alejandra Cordero Hansen - Kopenhaageni äriakadeemia üliõpilased
13:00 - 14:00 Lõunasöök
14:00 - 14:30 Meedia ja sooline võrdõiguslikkus - Barbi Pilvre Strongard, Tallinna Ülikooli teadur.
14:30 - 14:45 Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine hariduses: teooriast praktikasse - Susanne Kallanvaara, Burgårdens Gymnasium
14:45 - 15:00 Arutelu töörühmades (materjalide kogumine töövahendite jaoks)
15:00 - 15:45 Sooline segregatsioon hariduses ja tööturul Soome näitel - Virve Savoila, Ekvalita, Soome
14:45 - 15:00 Arutelu töörühmades (materjalide kogumine ja koostamine töövahendite jaoks)
16:00 - 16:15 Kohvipaus
16:15 - 16:45 Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine kodanikuühiskonna litsentsi kaudu - Mashuda Rahman, The Salvation Army, Soome
16:45 - 17:00 Arutelu töörühmades (materjalide kogumine ja koostamine töövahendite jaoks)
17:00 - 17:30 Kokkuvõte ja jätkutegevused
19:00 Õhtusöök hotellis ja vaba aeg

17 september 2022, Göteborg, Rootsi III tööpäev - Toimumiskoht: Apple Hotel (Torpavallsgatan 6, 416 73 Göteborg, Rootsi).
10:00 - 11:00 Kuidas vähendada soolist vägivalda meie riikides: kodus, koolis, tööl (arutelu töörühmades).
11.00 - 12.00 Kokkuvõte ja järeldused noorte ja ekspertide poolt ning lahkumine

Materjalid: