*August-September 2022, kohalikud töötoad tõstavad teadlikkust, jagavad oma ideid, vahetavad oma kogemusi ja anda noortele põhiteadmisi soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise kohta, oma õigustest ja osalemisest.

Peace Child Eesti koostöö Sillamäe Lastekaitse Ühinguga kutsusid huvilisi seminaridele “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni”, mis toimusid  Tallinnas:

13.09.2022 Tallinn Ehte Humanitaargümnaasium

14.09.2022 Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasium

22.09.2022 Tallinna Juudi Kool

Seminaride eesmärgiks oli edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

SEMINARI PÄEVAKAVA*

11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – Daina Arfanova, Peace Child Eesti moderaator
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 12.40 Parimate praktikate tutvustused:
• Sillamäe Lastekaitse Ühing (Tatjana Raudsepp)
• Feminary RY Soome (Maria Laura Rajala)
• Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon jt.
12.40 – 13.00 Arutelud töörühmades: Soolise võrdõiguslikkus ühiskonnas - Vassili Golikov
13.00 – 13.40 Kerge lõuna
13.40 – 14.40 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres
– Võrdne Kohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas
14:40 – 15.00 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.00 – 15.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.