Ümarlaud toimub 15. detsembril 2023 Tallinnas, mille kaudu me parandame koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutab ühiselt sellised küsimused nagu, kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme tüüpi olulisi ressursse, mida vajavad väikeste laste vanemad ja hooldajad: aega, raha ja teenuseid) ning kuidas anda naistele ja meestele võimalus ehitada võrdset ühiskonda (parandada töö- ja pereelu tasakaalu) kodus, tööl ja ühiskonnas. Ümarlaual osaleb 30 inimest.