Ümarlaud "Räägime avalikult: Kuidas toetada peresõbralikku poliitikat ning ennetada soopõhist- ja perevägivalda?" toimub 1. veebruaril 2024, Toila Spa Hotellis. Ümarlaua eesmärgiks on parandada koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutada ühiselt küsimusi nagu: Kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat töökohtadel ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme tüüpi olulisi ressursse, mida vajavad väikeste laste vanemad ja hooldajad: aega, raha ja teenused) ning kuidas anda naistele ja meestele võimalus ehitada võrdset (parandada töö- ja pereelu tasakaalu) ja vägivallatut (vähendada soopõhist vägivalda) kodu, töökeskkonda ja ühiskonda, toetades valdkondade vahelist koostööd.

AJAKAVA

Ümarlaud "Räägime avalikult: Kuidas toetada peresõbralikku poliitikat
ning ennetada soopõhist- ja perevägivalda?"

01.02.2024, Toila, Toila SPA Hotell
AJAKAVA
10.30 – 11.00 Tervituskohv
11.00 – 11.10 Tervitus sõnad: Ify Agboola, Ühendkuningriigi saatkonna esinduse juhi asetäitja
                                       Liis Raudsepp, Briti Nõukogu
                                      Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühing
11.10 – 11.30 “Vägivalla ohvrite abistamine Eestis”
- Kristiina Luht, Sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika juht 
11.30 – 11.50 “Naiste vastase vägivalla ennetamine Sotsiaalkindlustusametis”-
Lenne Indov, Sotsiaalkindlustusamet
11.50 – 12.00 "Perevägivalla vastu politsei ja seaduse jõuga: praktiline vaade" -
Indrek Vikkat, Ida prefektuur, PPA
12.00 – 12.15 “Soopõhist vägivalla põhjused ja ennetustöö Naiste Tugi- ja Teabekeskuse näitel”
– Pille Tsopp-Pagan, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja (online)
12.15 – 13.15 Arutelu töögruppides (hoiakud ja teadlikkus; märkamine, ennetamine ja vähendamine; kaitse ja tugi)
13.15 – 14.00 LÕUNA
14.00 – 14.20 “Kuidas toetada ja integreerida peresõbralikku poliitikat töökohal või organisatsioonis”
 – Ave Laas, Targa Töö Ühingu juhataja
14.20 – 14.30 “Peresõbraliku tingimuste ja algatuste rakendamine Toila Spa Hotelli näol”
– Anneli Põdra, AS Toila Sanatoorium
14.30 – 14.40 “Peresõbraliku poliitika edendamine Eesti Töötukassa koostöö tööandjatega näitel “
-  Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja
14.40 – 14.50 “Õiglane rohepööre Ida-Virumaal naiste ja meeste vaatenurgast”
 - Elis Vollmer, Tartu Ülikool
14.40 – 15.15 Arutelu töögruppides
15.15 – 15.30 Ümarlaua kokkuvõtted

Projekti viiakse ellu Briti Nõukogu toel sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.                                        #PeopletoPeople  #Gender2023EE

Lisainfo: https://genderjourney.eu/PRAKTILINE INFO
Töökeeled: eesti ja vene.
Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine ja õppematerjalid.

REGISSTREERIMINE
NB! Osalejate registreeriine on avatud kuni 29.01.2024 siin (või otse lingi kaudu: https://forms.gle/Vk5pGCZcY6JebgRf9)

Kohtade arv on piiratud (ainult 30 kohta). Osalemine on tasuta!

Facebook event: https://fb.me/e/48RsoqaGm

Programmi teostame tänu Briti Nõukogu toetusele sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. #PeopletoPeople #Gender2023EE