14-15. Detsember 2021, Helsinki, Soome

Soolise võrdõiguslikkuse noortekonverents 2022 on ametlik platvorm konstruktiivseks mõttevahetuseks ning kokkuvõtete ja üldiste avalduste tegemiseks. Konverentsile kutsutakse parimad osalejad töötubadest, koolitustest ja aruteludest ning kaasatakse võimalikult palju erinevaid noorteüksusi koolidest noortekeskusteni. -Konverentsil toimub ka projekti põhitulemuste tutvustamine ning peamiste toetajate ja partnerite tunnustamine. Lisaks konkreetsetele juba tehtud tööle lisab konverents teemale uue mõõtme, kaasates tunnustatud ekspertide seisukohti, kes ei pruugi olla koolituste osas kvalifitseeritud. Samuti aitab see kaasa projekti üldiste ideede ja eesmärkide laiemale levitamisele ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat tähelepanu meedias. (8 osalejat riigi kohta + eksperdid).