Osale koolitusel-ja arutelupäeval 8-9.12.2023 Meriton Spa Hotellis kell 10.00

Kutsume Harjumaa vabaühenduste esindajad, spetsialisti ning sidusgrupide esindajad osalema koolitusel “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas” - 8. Detsembril 2023, kell 10.00 ning arutelupäeval "Sobiva keskonna loomine naiseettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine" - 9. Detsembrill 2023 kell 10.00 Meriton Hotelis

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate, ametnike, vabakonna esindajate, ettevõtjate, tudengite ning koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse ning edendada ettevõtjate ja töötajate ..

Kooliltuse ajakava 08.12.2023, Tallinn, Meriton Spa Hotel, kell 10.00

Koolitus "Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas"
10.00 – 10.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Irina Golikova, SSCW
10.10 – 10.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis - Eva Liina Kliiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse nõunik (online)
10.30 – 11.30 Sooline võrdõiguslikkus peres ja ühiskonnas – Irina Golikova, andragoog ja sooküsimuste uurija
11.30 – 12.00 Soolise ebavõrdsuse vähendamine hariduses ja noorte roll selles" –  Reet Laja, ENUT
12.00 – 12.30 Parimate praktikate tutvustused:

  • MTÜ "Talinna Naiste Tugikeskus" (Eha Reitelmann)
  • MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest (Reet Laja)
  • MTÜ Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan)

12.30 – 13.00 Praktiline ülesanne
13.00 – 13.45 Lõuna 
13.45 – 14.45 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (Irina Golikova)
– Võrdne Kohtlemine hariduses (Ingrid Raudsepp)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas (Reet Laja)

14:45 – 15.00 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.00 – 16.00 Naiste võimestamine läbi liidrioskuste areng (kommunikatsioon ja meedia)
 
16.00 – 16.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte

Kutsume osalejad ka arutelupäevale "Sobiva keskkonna loomine naisettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine" mis toimub 9.12.2023 Tallinnas, Meriton Hotelis.

Arutelu käigus kaardistame Harjumaa naise eksisteerivad arengu takistused ja puuduvaid tingimusi mis ei võimalda hetel veel luua soodsa keskkonna naiste ettevõtluse arenguks; edendada naisettevõtjatele mõeldud vahendeid ja tugiteenuseid. ning parandada naiste ettevõtlus oskusi. Arutelu on suunatud noortele, täiskasvanutele, ametnikele, valdkondlike ekspertidele ning naisettevõtjatele..

Arutelupäeva ajakava 9.12.2023, Tallinn, Meriton Spa Hotel kell 10.00

Arutelupäev "Sobiva keskkonna loomine naisettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine"
10.00 - 10.05  Tervitussõnad: Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuht / pedagoog
10.05 – 10.20 Soolise ebavõrdsuse vähendamine tööl ja ühiskonnas ning vabaühenduste roll selles  - Art Peeter Roosve, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik (online)
10.20 - 10.35  "Naine kui muutuste tegija/looja" - Anneli Ohvril, Lets do it World (online)
10.35 - 10.50  "Naine kui ettevõtja" - Sandra Järvala, Perekaubad OÜ
10.50 - 11.00 "Naine kui kogukonna looja"  - Svetlana Sazina, Kogukonna Arengu Ühing
11.00 - 11.15  "Soolise ebavõrdsuse vähendamine hariduses ja noorte roll selles" - Evelyn Neudorf, Tallinna Ülikool
11.15 - 11.30 "Naiste ja meeste osaluse mitmekesistamine noorsootöös"  - German Morris, Peace Child Eesti noorsootöötaja.
11.30 - 12.00 Kohvipaus
12.00 - 13.00 Temaatilised arutelud töögruppides I osa "väljakutsed/takistused" (osaluskohviku formaat)
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.00 Temaatilised arutelud töögruppides II osa "Innovatiivsed lahendused" (osaluskohviku formaat)
15.00 - 15.30 Töögruppide tulemuste tutvustamine
15.30 - 16.00 Osalejate tagasiside ja kokkuvõte.
Kokku osaleks kuni 30 inimest Harjumaa piirkonnast

Osalejate registreerimine

Koolitusele ja arutelupäevale registreerimine on avatud kuni 04.12.2023 veebil: https://forms.gle/eL9WhLYnP2dFVXDq5

Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine, õppematerjalid, uusi kontakte ja meened.

Registreerimise ja täiedava info saamiseks võta ühendust: vassili@sscw.ee või helista +372 55602993

Projekt rahastab Briti Nõukogu  sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.