Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimus Kopenhaagenis, Taanis 17.-20.10.2022.

Eelmisel nädalal toimus Taani armsas pealinnas Kopenhaagenis esimene noorte ja ekspertide kohtumine. Osalejad neljast maakonnast kogunesid kokku, et töötada välja soolise võrdõiguslikkuse teemaline haridusvahend, mis on suunatud noorteorganisatsioonidele ja haridusasutustele.

Üritust korraldas mittetulundusühing Folkevirke. Folkevirke on naiste endi poliitikaülene rahvavalgustus- või täiskasvanuhariduse liikumine. Organisatsioonide töövaldkonnad on keskendunud sotsiaalsetele, kultuurilistele ja poliitilistele aspektidele, millega soovime siduva, avatud ja eelarvamustevaba dialoogi kaudu kaasa lüüa.

Esimene tööpäev algas kahe eksperdi ettekandega: Anna-Liza Starkova, kes pidas ettekande normikriitika teemal ja selgitas sooteooria põhiprintsiipe.

Susanne Kallanvaara (Burgårdensi gümnaasium, Rootsi) rääkis tavakriitikast.

Niipea kui osalejad mõlemast kõnest inspiratsiooni said, algas ürituse praktiline osa I. Workshopiga. Konverentsi selles sektsioonis pakkus iga meeskond välja kaks-kolm õpetlikku mängu/harjutust, mis lähtusid riigi kontekstist: väljakutsed ja võimalused, nõrkused ja tugevused, ressursid ja piirangud, toetudes soolise lähenemise ja normikriitika põhimõtetele ja väärtustele.

Töö jätkus järgmisel päeval teise töötoaga. Selles jaotises arutavad osalejad oma ideid parimate tavade või uute reeglite kohta, mida tuleks soovitada koolidele, valitsusvälistele organisatsioonidele (füsioloogilised abiorganisatsioonid/kriisikeskused, LGBT organisatsioonid jne), samuti soovitusi kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele valitsustele.

Töötoa käigus pakkus iga meeskond (riik/põhised rühmad) välja oma haridustehnikaid, põhimõtteid, mida tuleks haridusasutustes rakendada, või poliitikat, mida valitsused peaksid igal tasandil või haridusasutuste endi poolt juurutama.

Üritus lõppes mõlema päeva tulemuste tutvustamise ja ühispildiga.

Kõik koosoleku tulemused leiate sellelt lehelt.