Üritus
Osale koolitusel-ja arutelupäeval 8-9.12.2023 Meriton Spa Hotellis kell 10.00

Kutsume Harjumaa vabaühenduste esindajad, spetsialisti ning sidusgrupide esindajad osalema koolitusel “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas” - 8. Detsembril 2023, kell 10.00 ning arutelupäeval "Sobiva keskonna loomine naiseettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine" - 9. Detsembrill 2023 kell 10.00 Meriton Hotelis Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate, ametnike, vabakonna esindajate, ettevõtjate, tudengite ning koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest […]

Read more