Üleskutse osalemiseks soolise võrdõiguslikkuse ümarlaual "Kuidas toetada peresõbralikku poliitikat ning ennetada soolist ja perevägivalda?" 1.02.2024 Toilas

Kutsume Teid (huvitatud eksperdid, projekti sihtgruppi esindajad ning asutuste juhid) osalema ümarlaual "Räägime avalikult: Kuidas toetada peresõbralikku poliitikat ning ennetada soopõhist- ja perevägivalda?" toimub 1. veebruaril 2024, Toila Spa Hotellis kell 11.00.

Ümarlaua eesmärgiks on parandada koostööd valitsuse, kodanikuühiskonna ja ettevõtjate vahel ning arutada ühiselt küsimusi nagu: Kuidas me kõik saaksime integreerida peresõbralikku poliitikat töökohtadel ja parandada töötajate töötingimusi (näiteks pereelu osas, mis tavaliselt pakuvad kolme tüüpi olulisi ressursse, mida vajavad väikeste laste vanemad ja hooldajad: aega, raha ja teenused) ning kuidas anda naistele ja meestele võimalus ehitada võrdset (parandada töö- ja pereelu tasakaalu) ja vägivallatu (vähendada soopõhist vägivalda) kodu, töökeskkonda ja ühiskonda, toetades valdkondade vahelist koostööd.

AJAKAVA (1.02.2024, Toila Spa Hotell)

10.30 – 11.00 Tervituskohv
11.00 – 11.05 Tervitus sõnad: Ify Agboola, Ühendkuningriigi saatkonna esinduse juhi asetäitja
                                               Ursula Roosmaa, Briti Nõukogu
                                               Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühing
11.10 – 11.30 Vägivalla ohvrite abistamine Eestis - Kristiina Luht, sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika juht 
11.30 – 11.50 Naiste vastase vägivalla ennetamine Sotsiaalkindlustusametis - Lenne Indov, Sotsiaalkindlustusamet
11.50 – 12.00 Küsimused ja vastused
12.00 – 12.15 Soopõhist vägivalla põhjused ja ennetustöö MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse näitel – Pille Tsopp-Pagan, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja (online)
12.15 – 13.15 Arutelu töögruppides (hoiakud ja teadlikkus; märkamine, ennetamine ja vähendamine; kaitse ja tugi;).
13.15 –14.00 LÕUNA
14.00 – 14.20 Kuidas toetada ja integreerida peresõbralikku poliitikat töökohal või organisatsioonis. – Ave Laas, Targa Töö Ühingu juhataja
14.20 – 14.30 Peresõbraliku tingimuste ja algatuste rakendamine Toila Spa Hotelli näol – Anneli Põdra, AS Toila Sanatoorium
14.30 – 14.40  Peresõbraliku poliitika edendamine Eesti Töötukassa koostöö tööandjatega näitel - Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja
14.40  – 14.50 Õiglane rohepööre Ida-Virumaal naiste ja meeste vaatenurgast -  Elis Vollmer, Tartu Ülikooli esindaja
14.40 – 15.15 Arutelu töögruppides
15.15 – 15.30 Ümarlaua kokkuvõtted..

PRAKTILINE INFO:
Töökeeled: eesti (esitlused toimuvad eesti keeles, kuid vajadusel pakume järeltõlget vene keelde)
Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine ja õppematerjalid.
Kohtade arv on piiratud (ainult 30 kohta). Osalemine on tasuta!

REGISTREERIMINE
NB! Osalejate registreerimine on avatud kuni 29.01.2024 veebilehel https://genderjourney.eu/registreerimine/

Programmi teostame tänu Briti Nõukogu toetusele sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.