Uudised
Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimub 17.-20. oktoobril 2022 Kopenhaagenis, Taanis

Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimub Kopenhaagenis, Taanis 17.-20. oktoobril 2022, mis annab võimaluse süstematiseerida teadmisi soolise võrdõiguslikkuse alasest haridusest ja hõlbustab soolise võrdõiguslikkuse alase haridusliku tööriistakomplekti koostamist noorteorganisatsioonide ja haridusasutuste jaoks. Noored mängivad võtmerolli haridusliku tööriistakomplekti loomisel ja koos ekspertide kaasamisega koostavad osalejad haridusasutustele suunised, et parandada soopõhist hariduspoliitikat ja kaasavamaid ja mittediskrimineerivaid koole.Noorte […]

Read more
Üritus
Rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse koolitus, 15.-17. september 2022, Göteborg, Rootsi

Rahvusvaheline koolitus on parandanud noorte ja pedagoogide pädevust ning andnud uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimuste kohta ning võimaldanud osalejatel olla paljundajateks. Koosolekul alustame haridusliku tööriistakomplekti ja veebiressursi (kui projekti esmase praktilise tulemuse) väljatöötamist ning arutame soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise mõju poliitikakujunduses, ühiskondlikus elus ja seotust formaalse, mitteformaalse hariduse […]

Read more