Osale koolitusel-ja arutelupäeval 26-27.10.2023 Toila Spa Hotellis kell 10.00

Kutsume Ida-Virumaa vabaühenduste esindajad, spetsialisti ning sidusgrupide esindajad osalema  koolitusel “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas” - 26. Oktoobril 2023, kell 10.00 ning arutelupäeval "Sobiva keskonna loomine naiseettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine" - 27. Oktoobril 2023 kell 10.00

Kutsume Ida-Virumaa vabaühenduste esindajad, spetsialisti ning sidusgrupide esindajad osalema  koolitusel “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas”, mis toimub 26.10.2023 Toila Spa Hotellis

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate, ametnike, vabakonna esindajate, ettevõtjate, tudengite ning koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse ning edendada ettevõtjate ja töötajate .

Koolituse ajakava 26.10.2023 Toila Spa Hotellis, kell 10.00

Koolitus “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaendamine kohalikus omavalitsuses ja ühiskonnas”
10.00 – 10.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Irina Golikova, SSCW
10.10 – 10.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – MKM esindaja täpsustamisel
11.30 – 12.00 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja naise roll selles – Täpsustamisel.
12.00 – 12.30 Parimate praktikate tutvustused:
• EENA Narva Klubi (Ljubov Fomina)
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan) (TBC)
• Sillamäe Lastekaitse Ühing (Irina Golikova)
• Peace Child Eesti (German Morris)
12.30 – 13.00 Praktiline ülesanne
13.00 – 13.45 Lõuna 
13.45 – 14.45 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühing)
– Võrdne Kohtlemine hariduses (Tatjana Raudsepp, Narva-Jõesuu Põhikool)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas (Ljubov Fomina, EENA Narva Klubi)
14:45 – 15.00 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.00 – 16.00 Naiste võimestamine läbi liidrioskuste areng (kommunikatsioon ja meedia)
 
16.00 – 16.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte

Kutsume osalejad ka arutelupäevale "Sobiva keskkonna loomine naisettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine" mis toimub 27. 10.2023 Toila Spa Hotellis

Arutelu käigus kaardistame Ida-Virumaa naise eksisteerivad arengu takistused ja puuduvaid tingimusi mis ei võimalda hetel veel luua soodsa keskkonna naiste ettevõtluse arenguks; edendada naisettevõtjatele mõeldud vahendeid ja tugiteenuseid. ning parandada naiste ettevõtlus oskusi. Arutelu on suunatud noortele, täiskasvanutele, ametnikele, valdkondlike ekspertidele ning naisettevõtjatele.  

Arutelupäeva ajakava 27.10.2023 Toila Spa Hotellis, kell 10.00

Arutelupäev "Sobiva keskkonna loomine naisettevõtluseks ja peresõbralike töötingimuste loomine"
10.00 - 10.15 Tervitussõnad: Ursula Roosma, Briti Nõukogu Eesti esinduse direktor ja Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuht / pedagoog
10.05 - 10.20 Soolise ebavõrdsuse vähendamine tööl ja ühiskonnas ning vabaühenduste roll selles  - Art Peeter Roosve, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik
10.20 - 10.35 "Naine kui muutuste tegija/looja" Virve Lindre, Kohtla-Järve Linnapea
10.35 - 10.50 "Naine kui ettevõtja" - Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juht
10.50 - 11.00 "Naine kui kogukonna looja" Ljubov Fomina, EENA Narva Klubi
11.00 - 11.15 "Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamine hariduses" - Narva Eesti Gümnaasiumi esindaja
11.15 - 11.30 "Naiste ja meeste osaluse mitmekesistamine noorsootöös" - Nelli Kuldmaa, Alutaguse haridus- ja noorsootööspetsialist
11.30 - 12.00 Kohvipaus
12.00 - 13.00 Temaatilised arutelud töögruppides I osa "väljakutsed/takistused" (osaluskohviku formaat)
13.00 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.00 Temaatilised arutelud töögruppides II osa "Innovatiivsed lahendused" (osaluskohviku formaat)
15.00 - 15.30 Töögruppide tulemuste tutvustamine
15.30 - 16.00 Osalejate tagasiside ja kokkuvõte.
Kokku osaleks kuni 30 inimest Ida-Virumaa piirkonnast.

Osalejate registreerimine

Koolitusele ja arutelupäevale registreerimine on avatud kuni 20.10.2023 veebil:  https://forms.gle/eL9WhLYnP2dFVXDq5

Osalejatele on tagatud rikkalik toitlustamine, õppematerjalid, uusi kontakte ja meened.

Registreerimise ja täiedava info saamiseks võta ühendust: vassili@sscw.ee või helista +372 55602993

Projekt rahastab Briti Nõukogu  sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.