Kutsume osalema I koolitusel "Soolilse võrdõiguslikkuse süvalaendamine hariduses, peres ja kogukonnas" 22.08.2023 Remnikus

Hea Ida-Virumaalane,

Kutsume Sind osalema I koolitusel “Soolilse võrdõiguslikkuse süvalaendamine hariduses, peres ja kogukonnas” mis toimub 22. Augustil 2023 kell 12.00 – 16.00 Remniku Õppe-ja puhkusekeskuses (eesti ja vene keeles).

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate ja koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

12.00 – 12.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW
12.10 – 12.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Anna Liza Starkova, Tartu Ülikool
1230 – 13.15 Naiste ja meeste ebavõrdsuse vähendamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise saavutused Soome näitel – Laura Maria Rajala, Femina RY
13.15 – 13.30 Parimate praktikate tutvustused:
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan)
• Kogukonna Arengu Ühing (Svetlana Sazhina)
13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 15.30 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (Irina Golikova, Lastekaitse Liit)
– Võrdne Kohtlemine hariduses ja tööl (Laura Rajala, Femina RY)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas  (Ingrid Raudsepp, Tartu Ülikool/PCE)
15:30 – 15.45 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.15 – 16.00 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.

Koolitusele registreerimine on avatud siin: https://forms.gle/eL9WhLYnP2dFVXDq5

Projekt rahastab Briti Nõukogu  sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.