III Koolitus “Sooteadlik noor ja koolipere: mis ja milleks?” toimub Paldiskis 19.10.2023 kell 10.00

Kutsume Sind osalema III koolitusel "Sooteadlik noor ja koolipere: mis ja milleks?” mis toimub 19. Oktoobril 2023 kell 10.00 – 14.00 Paldiski Ühisgümnaasiumis.

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate ja koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

10.00 – 10.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW
10.10 – 10.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis –  Eva Liina Kliiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse nõunik
10.30 – 11.00 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja õpetaja roll selles – Reet Laja, ENUT
11.00 – 11.45 Võrdsed võimalused ja varjatud õppekava koolis – Riina Kütt
11.45 – 12.30 Lõuna
12.30 – 12.45 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan online) 
12.45 – 13.30 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (Vassili Golikov, SSCW)
– Võrdne Kohtlemine hariduses (Reet Laja, ENUT)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas  (Riina Kütt)
13:30 – 13.45 Kohvipaus + Töörühmade tulemuste esitlemine
13.45 – 14.15 Naiste ja Meeste võimestamine läbi liidrioskuste areng (kommunikatsioon ja meedia)
14.15 – 14.30 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.

Koolitusele registreerimine on avatud siin: https://forms.gle/eL9WhLYnP2dFVXDq5

Projekt rahastab Briti Nõukogu  sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.