II Koolitus “Sooteadlik noor ja ühiskond: mis ja milleks?” toimub Tallinnas 20.09.2023 kell 10.00

Kutsume Sind osalema II koolitusel “Soolilse võrdõiguslikkuse süvalaendamine haridus asutustes” mis toimub 20. Septembril 2023, Radisson Meriton Conference & Spa Hotelis, kell 10.00 – 15.00.

Koolituse eesmärgiks on edendada õpetajate ja koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis seda toidavad ning luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks. Edendada soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsete lahenduste leidmiseks. Pakkuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmisi ja oskusi haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse.

10.00 – 10.10 Programmi “Soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programm” tutvustamine – Vassili Golikov, SSCW
10.10 – 10.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Võrdsuspoliitikate osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium/
10.30 – 11.15 Naiste ja meeste ebavõrdsuse vähendamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise saavutused – Reet Laja, ENUT
11.15 – 11.45 Parimate praktikate tutvustused:
• Naiste tugi-ja teabekeskus (Pille Tsopp-Pagan)
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (Lisanna Elm)
11.45 – 12.30 Lõuna
12.30 – 13.30 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikkus peres (German Moris, Peace Child Eesti)
– Võrdne Kohtlemine hariduses (Reet Laja, ENUT)
– Sooline võrdõiguslikkus poliitikas ja ühiskonnas  (Ingrid Rausepp, Tartu Ülikool)
13:30 – 13.45 Töörühmade tulemuste esitlemine
13.45 – 14.45 - Naiste ja Meeste võimestamine läbi liidrioskuste arengu (meeskonna töö ja kriitilise mõtlemine)
14.45 – 15.00 Õppefilm, osalejate tagasiside ja kokkuvõte.

Koolitusele registreerimine on avatud siin: https://forms.gle/eL9WhLYnP2dFVXDq5

Lisainfo projektist: https://genderjourney.eu/

Projekt rahastab Briti Nõukogu  sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames.