Uudised
Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimus Kopenhaagenis, Taanis 17.-20.10.2022.

Eelmisel nädalal toimus Taani armsas pealinnas Kopenhaagenis esimene noorte ja ekspertide kohtumine. Osalejad neljast maakonnast kogunesid kokku, et töötada välja soolise võrdõiguslikkuse teemaline haridusvahend, mis on suunatud noorteorganisatsioonidele ja haridusasutustele. Üritust korraldas mittetulundusühing Folkevirke. Folkevirke on naiste endi poliitikaülene rahvavalgustus- või täiskasvanuhariduse liikumine. Organisatsioonide töövaldkonnad on keskendunud sotsiaalsetele, kultuurilistele ja poliitilistele aspektidele, millega soovime siduva, […]

Read more
Uudised
Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimub 17.-20. oktoobril 2022 Kopenhaagenis, Taanis

Esimene noorte ja ekspertide kohtumine toimub Kopenhaagenis, Taanis 17.-20. oktoobril 2022, mis annab võimaluse süstematiseerida teadmisi soolise võrdõiguslikkuse alasest haridusest ja hõlbustab soolise võrdõiguslikkuse alase haridusliku tööriistakomplekti koostamist noorteorganisatsioonide ja haridusasutuste jaoks. Noored mängivad võtmerolli haridusliku tööriistakomplekti loomisel ja koos ekspertide kaasamisega koostavad osalejad haridusasutustele suunised, et parandada soopõhist hariduspoliitikat ja kaasavamaid ja mittediskrimineerivaid koole.Noorte […]

Read more
Üritus
Rahvusvaheline soolise võrdõiguslikkuse koolitus, 15.-17. september 2022, Göteborg, Rootsi

Rahvusvaheline koolitus on parandanud noorte ja pedagoogide pädevust ning andnud uusi oskusi soolise võrdõiguslikkuse, palgalõhe, võrdse kohtlemise, peremudelite ja soorollide küsimuste kohta ning võimaldanud osalejatel olla paljundajateks. Koosolekul alustame haridusliku tööriistakomplekti ja veebiressursi (kui projekti esmase praktilise tulemuse) väljatöötamist ning arutame soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise mõju poliitikakujunduses, ühiskondlikus elus ja seotust formaalse, mitteformaalse hariduse […]

Read more
Uudised
Täna käivitame projekti Gender Journey!

mail 2022 lõunatame meie projekti "Sooline reis 2022" Põhjamaade ja Eesti vahel. Kus osalevad paingly noored vanuses 14-31+ ja pedagoogid/eksperdid. Selle projektiga soovime tõsta Põhjamaade (Soome, Rootsi ja Taani) ja Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning seda toitvatest stereotüüpidest ja eelarvamustest. Oleme teadlikud, et teatud õpilased on normide […]

Read more
Üritus
Tere tulemast programmi "Sooline teekond 2022"

Siin saate rohkem teada eelseisvatest üritustest ja võimalustest panustada.Palun jääge kursis! Lugupidamisega,Projekti meeskond

Read more